Cookie policy

VI använder så få kakor (cookies) som möjligt på webbplatsen.

I princip används kakor endast i samband med vissa funktioner, till exempel lyssnafunktionen.

Ingen kaka sätts när en besökare går in på webbplatsens startsida eller någon annan sida. Kakor sätts endast när besökaren väljer att aktivera en viss funktion. Information om kakor och inhämtning av samtycke finns i anslutning till de funktioner där kakor används.